Nisab Zakat Emas Yang Benar

Nisab Zakat Emas Yang Benar

Agama

Nisab Zakat Emas Yang Benar Nisab zakat emas Nisab zakat emas itu sebesar 20 dinar (90 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali), perhatikan keterangan-keterangan berikut ini: Hadits “Bila kau mempunyai 200 dirham dan sudah cukup masanya setahun (haul), maka zakatnya adalah 5 dirham (2,5%). Dan

Zakat fitrah dengan uang

Zakat fitrah dengan uang

Agama

Zakat fitrah dengan uang Zakat Fitrah Dengan Uang Pada dasarnya Rosululloh memberikan kebebasan bentuk zakat, termasuk zakat fitrah. Hal ini bisa kita simpulkan dari hadits dibawah ini: “Adalah kami (para sahabat) di masa Rosululloh SAW mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ makanan atau satu sha’ tamar (kurma), atau satu sha’ sya’ir (padi belanda), atau satu sha’

Orang Yang Wajib Menunaikan Zakat Fitrah Dan Berhak Menerimanya

Orang Yang Wajib Menunaikan Zakat Fitrah Dan Berhak Menerimanya

Agama

Orang Yang Wajib Menunaikan Zakat Fitrah Dan Berhak Menerimanya Menurut istilah yang mencakup Zakaatul fithri adalah sedekah tertentu, dengan kadar tertentu, dibayarkan oleh orang tertentu, dengan syarat tertentu, atas orang-orang tertentu, yang dibagikan kepada orang-orang tertentu, yang wajib sebab berbuka dari puasa Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan

ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPATKAN ZAKAT

ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPATKAN ZAKAT

Agama

ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPATKAN ZAKAT Adapun golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat diantaranya: Orang-orang Kaya Orang kaya adalah orang bisa memenuhi kebutuhan dan memiliki kecukupan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang dibawah tanggung jawabnya, berdasarkan sabda Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam, “sedekah (zakat) itu tidak dihalalkan untuk orang kaya” (HR. Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa’i,

Kedudukan Filsafat

Kedudukan Filsafat

AgamaPendidikan

Kedudukan Filsafat     Latar Belakang Kedudukan filsafat di kalangan ulama-ulama agama baik dari kalangan luar islam maupun dari kalangan kaum muslmin sendiri, filsafat islam mendapat kritikan dan tantangan. Kalau dari kalangan luar islam, sebagaimana yang disebutkan diatas, ada yang meragukan tentang kepribadian filsafat islam yang berbeda dengan kepribadian filsafat yunani, maka dari kalangan ulama-ulama

Macam-Macam Nikah Terlarang

Macam-Macam Nikah Terlarang

Agama

Macam-Macam Nikah Terlarang NIKAH YANG TERLARANG Sebagaimana kita umat islam kita sebagai makhluk Allah SWT harus mentaati dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Menikah adalah salah satu perbuatan yang sangat di senangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun ada juga macam-macam nikah yang dilarang oleh agama islam. Di antaranya adalah ; 1.

ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR

ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR

Agama

ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allâh Azza wa Jalla yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim wajib bersyukur kepada Allâh Azza wa Jalla atas nikmat-Nya yang telah memberikan hidayah Islam. Allâh Azza wa Jalla menyatakan bahwa nikmat Islam adalah karunia yang terbesar, sebagaimana firman-Nya : الْيَوْمَ