KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN
Agama

KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN

KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN

KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN
KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN

Kumpulan Haditsnya

Bismillahirrahmanirrahim

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib, dari Az-Zuhriy berkata : telah mengabarkan kepada saya Humaid bin ‘Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata : Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi saw tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata : Wahai Rasulullah, binasalah aku. Beliau bertanya : Ada apa denganmu ?. Orang itu menjawab : Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah saw bertanya : Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin ?. Orang itu menjawab : Tidak. Sejenak Nabi saw terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, Nabi saw diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu Beliau bertanya : Mana orang yang bertanya tadi ?. Orang itu menjawab : Aku. Maka Beliau berkata : Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya. Orang itu berkata : Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku. Mendengar itu Nabi saw menjadi tertawa hingga tampak gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata : Kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma ini. (HR. Bukhari No. 1834)

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبةحدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata : telah mengabarkan kepada kami Laits – dalam jalur lain Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, bahwasanya : Seorang laki-laki menyetubuhi isterinya di siang hari bulan Ramadlan. Kemudian laki-laki itu meminta fatwa mengenai hal itu kepada Rasulullah saw, Maka beliau bertanya : Apakah kamu memiliki seorang budak wanita (untuk dibebaskan)? ia jawab : Tidak. Beliau bertanya lagi : Sanggupkah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut ? ia jawab : Tidak. Beliau bersabda : Kalau begitu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin. (HR. Muslim No. 1111)

حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا سفيان قال مسدد حدثناالزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قالفهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لاقال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Muhammad bin Isa secara makna, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan, Musaddad berkata : telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata : seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata : aku telah binasa. Kemudian beliau berkata : Ada apa denganmu ? Ia berkata : aku telah menggauli isteriku pada Bulan Ramadhan. Beliau berkata : Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk memberi makan enam orang miskin ? ia berkata : tidak. Beliau berkata : Duduklah. Kemudian diberikan kepada Nabi saw satu keranjang yang berisi kurma, kemudian beliau berkata : bersedekahlah dengan ini. Lalu orang tersebut berkata : wahai Rasulullah, tidak ada diantara dua daerah yang berbatu hitam (yaitu Madinah) keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah saw tertawa hingga terlihat gigi-gigi serinya, beliau bersabda : Berikanlah makan mereka dengannya. (HR. Abu Daud No. 2390)

Berjimak dengan sengaja, dimana ia sudah berniat puasa pada malam harinya dan melakukan hal itu dengan sengaja dan tahu akan haraman perbuatan tersebut, puasanya batal kerana berjimak dan wajib membayar kafarat.

Jika ia sudah batal puasa dengan perkara lain seperti makan, kemudian ia berjimak maka tidak dikenakan kafarah tapi dia berdosa dengan perbuatan ini.

Kewajiban kafarat ada tiga pendapat

1. Kafarat wajib bagi suami saja dan istri tidak wajib membayar kafarat karena Nabi saw tidak memerintahkan kewajiban kafarat pada istri
2. Istri harus membayar kafarat sekali bersama dengan suami
3. Istri harus membayar kafarat sendiri jika keinginan sendiri untuk jimak pada siang bulan ramadhan bukan karena paksaan.

Pendapat paling shahih

adalah yang menyatakan kewajiban kafarat khusus bagi suami sebagai denda buatnya sendiri dan istri tidak diwajibkan sesuatupun (kecuali qadha’ puasa).
4. Kewajiban kafarat bagi suami tapi suami wajib mengeluarkan dua kafaarat dari hartanya, dimana satu kafarat untuk dirinya sendiri dan satu kafarat untuk istrinya.

Sumber: www.dutadakwah.org